Domestic Worker Support

Ndalojmë dhunën seksuale në punën shtëpiake
star    

Informacjone të vlefëshme

Shërbime të tjera & Burime
Mbështetje
star    

Ky website është krijuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian nën Daphne III.ΤοPërmbajtja e kësaj faqeje është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit dhe nuk mund të konsiderohet se pasqyron pikëpamjet e Komisionit Evropian.
star