Domestic Worker Support

Stop przemocy seksualnej w obszarze usług domowych
star    

Przydatne informacje

Pozostałe zasoby
Wsparcie dla ofiar
star    

Strona internetowa została stworzona dzięki wsparciu finansowemu w ramach unijnego programu DAPHNE III.Odpowiedzialność za treści znajdujące się na tej stronie internetowej spoczywa na partnerach projektu. Treści te nie mogą być w żaden sposób uznane za oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej.
star