star    

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności migrujących pracowników domowych twarz seksualnego poprzez rozwój i realizację inicjatyw społecznych zorientowanych.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie proponowanej konwencji MOP uzupełnionej o zalecenie w sprawie pracowników domowych

Godna praca dla pracowników domowych

star    

Strona internetowa została stworzona dzięki wsparciu finansowemu w ramach unijnego programu DAPHNE III.Odpowiedzialność za treści znajdujące się na tej stronie internetowej spoczywa na partnerach projektu. Treści te nie mogą być w żaden sposób uznane za oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej.
star