star    

Huvudsyftet med projektet är att öka kapaciteten för migrerande hushållsarbetare möter sexuella övergrepp genom utveckling och genomförande av samhällsinriktade insatser.

Europaparlamentets resolution om förslaget till ILO:s konvention som kompletteras med en rekommendation om hushållsarbetare

Decent Work for Domestic Workers

star    

Denna webbsida är skapad med ekonomiskt stöd av Europeiska Unionens DAPHNE III program.Ansvar för webbsidans innehåll innehas av projektets samarbetsparter och kan inte på något sätt anses reflektera den Europeiska Kommissionens åsikter.
star